Програма за Национален семинар на Нотариалната камара на Република България, 01 юни 2019 г., “Рила“-Боровец
 
 
 

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на вниманието Ви Програма за Национален семинар на Нотариалната камара на Република България, който ще се проведе на 01 юни 2019 г. в конгресния център на хотел “Рилав Боровец :

 

ПРОГРАМА

Национален семинар на Нотариалната камара на Република България

01.06.2019 г., хотел „Рила“- Боровец

10.00 ч. – 17.00 ч.

10.00 ч. – 12.00 ч. – „Дискусия по прилагане на ЗМИП и ППЗМИП“ – Николай Алдимиров и Иван Кавръков, представители на фирма "АЛСАС" ООД

12.00 ч. -13.00 ч. – обедна почивка;

13.00 ч.  – 15.00 ч. - „Имуществени отношения между съпрузи - определяне на приложимо право по правилата на МЧП/Регламент 1104/2016; Регламент 1103/2016; КМЧП" – лекция на Светлана Калинова, съдия от ВКС;

15.15 ч. – 17.00 ч. – „Производство по прекратяване на брак по взаимно съгласие пред нотариус. Регламентация и нормативна уредба, съгласно действащото законодателство във Франция“ – лекция на нотариус Валери Велин от Франция.

 

С уважение,

Нотариална камара