Поздравление от Председателя на Съвета на нотариусите по повод Деня на нотариуса

Уважаеми колеги,

Днес, 24 октомври е Денят на нотариуса!

Имам честта и удоволствието от името на Съвета на нотариусите да честитя професионалния ни празник на вас, на вашите близки и на служителите в нотариалните кантори!
Нека си пожелаем здраве и удовлетворение от професията ни !

Димитър Танев
Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България

* Приложение: отчетен доклад на Председателя на Съвета на нотариусите