Нотариалната камара организира колоквиум за представяне на Проект „Правосъдие без съдебни спорове“ и на Електронния имотен регистър в Австрия, 29-ти май 2024, София

Уважаеми колеги,

Нотариалната камара на Република България организира колоквиум, който ще се състои на 29.05.2024 г. в грандхотел „София“ (гр. София, ул. „Гурко“№1), където ще бъдат представени проектът „Правосъдие без съдебни спорове за Европа“ (JuWiLi)  от г-н Стефан Матик-Данжони – ръководител на отдел „Международна дейност“ в Нотариалната камара на Австрия, и Представяне на австрийския електронен имотен регистър и позицията на нотариуса от д-р Лукас Каутски – кандидат-нотариус във Виена.

Проектът „Правосъдие без съдебни спорове за Европа“ (JuWiLi), съфинансиран от Европейския съюз по Програма „Правосъдие“, стартира на 1 декември 2020 г. Основната цел на проекта е задълбочен анализ на безспорни съдебни производства (които често се извършват от нотариуси) в участващите страни, на фона на термина „съд“ в нормативните инструменти на ЕС. Партньори по проекта са нотариалните камари на Австрия, Хърватия, Чехия, Словакия и Словения, университетите във Виена и Грац, Институтът за икономически изследвания Economia и Съветът на нотариусите на Европейския съюз (CNUE).

 

Моля да заявите своето участие на електронната поща на Нотариалната камара: chamber@notary-chamber.bg

 

Предстоящият колоквиум ще се проведе при следната програма:

09:30 ч. - 10:30 ч. :

Представяне на проект "Правосъдие без съдебни спорове за Европа" (JuWiLi) - Стефан Матик-Данжони (Австрия)

 

10:30 ч.-11:30 ч.:

Представяне на електронния имотен регистър в Австрия  - Д-р Лукас Каутски - кандидат-нотариус от Виена

 

Димитър Танев

Предсаедател на Нотариалната камара на Република България