Информация относно провеждането на изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен за 21.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, насрочен за утре (21.10.2021 г.), представяме на Вашето внимание публикувана на сайта на Министерство на правосъдието информация:

„Изпитът за помощник-нотариус по заместване ще се проведе при условията на т. I, 31 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването. При явяването си кандидатите следва да представят един от следните документи:

1. Валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19 по т. 10 от Заповед № РД-01-733/27.08.2021г. на министъра на здравеопазването или

2. Валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди провеждане на изпита изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест до 48 часа преди провеждане на изпита по т. 10 от Заповед № РД-01-733/27.08.2021г. на министъра на здравеопазването.

Кандидатите, които не представят документ по т. 1 или 2, няма да могат да се явят на изпита за помощник-нотариус по заместване.“

Информацията е публикувана на адрес: 

https://www.justice.government.bg/home/index/2bc3104f-a6ae-470b-a016-2252f1227d13

 

Нотариална камара на Република България