Съвместен семинар на Европейската нотариална мрежа и Нотариалната камара на Република България на тема: "Защита на уязвими пълнолетни лица в Европа"

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 17-ти ноември 2021 г. се проведе целодневен онлайн съвместен семинар на Европейската нотариална мрежа и Нотариалната камара на Република България на тема: "Защита на уязвими пълнолетни лица в Европа" предвид  Резолюция на ЕП от 1-ви юни 2017 г., съдържаща препоръки към ЕК относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица, като участие в семинара взеха нотариуси от различни европейски страни.

Семинарът бе открит с приветствени слова от г-н Адам Тот, Председател на Съвета на нотариусите на ЕС (CNUE), който в изложението си благодари на Нотариалната камара на Република България за организирането на семинара, както и за избора на тема от изключителна важност и актуалност към настоящия момент. Същият изрази становището си, че обмяната на полезна информация посредством този тип семинари ще съдейства за хармонизиране на националните законодателства на страните от Европейския съюз. Нотариус Анадолиев в качеството си на Председател на Нотариалната камара на Република България също приветства всички лектори и участници, след което подчерта, че избраната тема на дискусия е изключително важна предвид пандемичната обстановка, в която живеем, тъй като това е довело до все по-голяма нужда от съдействие на уязвимите лица. Именно правната сигурност изисква да бъдат предприети мерки, за да се стигне до законодателни решения и правно-технически способи, даващи по-големи гаранции на участниците в гражданския оборот, свързани с тяхното имущество и права. Обръщение направи г-н Джовани Лиота в качеството си на координатор на Европейската нотариална мрежа.

След приветствените слова, Генералният секретар на Съвета на нотариусите на ЕС, г-н Раул Радой, направи подробна презентация на Европейската нотариална мрежа и другите платформи на CNUE, като резюмира и възможностите за обмяна на информация и опит по конкретни казуси между нотариусите от страните членки на ЕС. 

В сутрешната сесия на семинара нотариус Анадолиев направи сравнителен анализ на националното законодателство в страните членки на ЕС предвид Резолюция на ЕП от 1-ви юни 2017 г., съдържаща препоръки към ЕК относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица. След него нотариус Димитър Танев, в качеството си на Председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара на Република България, представи правната уредба в Република България по отношение на уязвимите пълнолетни лица ведно с визията на Нотариалната камара на Република България за създаване на правно-технически способи, гарантиращи по-висока степен на защита на уязвимите лица.

В следобедната сесия трима чуждестранни гост-лектори направиха презентация на правната уредба по отношение на уязвимите лица в техните държави, а именно нотариус Валери Велин в качеството си на представител на Висшия съвет на френския нотариат (CSN), д-р Максимилан Восгиен в качеството си на представител на Германска федерална нотариална камара и нотариус Алмудена Кастро-Хирона Мартинез в качеството си на директор на Фондация Aequitas към Генералния съвет на испанския нотариат за помощ на хората с увреждания, както и Председател на Комисията за човешки права към Международния съюз на латинския нотариат (UINL). 

Подробните чуждестранни доклади ведно с презентацията на г-н Раул Радой относно структурата и дейността на Съвета на нотариусите на ЕС и Европейската нотариална мрежа ще бъдат публикувани в Бюлетина на Нотариалната камара на Република България.

 

С уважение,

 

Нотариалната камара на Република България