Работна среща между представители на Нотариалната камара и представители на НАП

На 23.06.2008 г. в Националната агенция за приходите се състоя работна среща между представители на Нотариалната камара- Димитър Танев, Илия Иванов, Светлин Микушински, Енчо Енчев и Камен Каменов, освен това Георги Дичев- Председател на Съвета на Частните съдебни изпълнители, Валентин Бенатов- главен секретар на Висшия адвокатски съвет със зам- председател на НАП и други специалисти.

Срещата бе инициирана от Нотариалната камара, с писмо от 18.06.2008 г. и на нея бе депозирано аргументирано становище, изготвено от нотариус Светлин Микушински, касаещо проблеми при конкретни практически казуси след влизане в сила на Тълкувателно решение №3 от 06.06.2008 г. След депозиране на становищата на Висшия адвокатски съвет и Частните съдеби изпълнители очакваме указания от НАП, които да избегнат нови съдебни спорове.