Поздравление по случай 24 октомври - Ден на нотариуса, от Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

Уважаеми колеги,

 

Днес е Денят на българския нотариат!

 

Двадесет и четири години в нашата страна работят свободни нотариуси, на които държавата е делегирала публичната власт да извършват нотариални удостоверявания.

Българският нотариус практикува своята професия, ръководейки се от принципите на независимост и безпристрастност. Съвременният нотариус е приемник на функциите на лицата, упражняващи тази професия в рамките на съдебната администрация, като Закона за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариални дела от 1885 г., е един от първите закони въобще, които приема младата българска държава!

Всички ние се гордеем, че не само извършихме еволюция на технологиите, с които осъществяваме нотариалните процедури, а постигнахме и реално увеличение на правната сигурност!

Приемете всички вие-български нотариуси, помощник-нотариуси и служители в нотариалните кантори, пожелания за здраве и лично щастие!

 

Димитър Танев- Председател на Съвета на нотариусите

 

Интервю в Председателя на Съвета на нотариусите пред Българска национална телевизия: https://bnt.bg/news/notariusi-shte-konsultirat-bezplatno-zhitelite-na-53-grada-v-stranata-v330205-311049news.html