Втори семинар в България по проект “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”

Уважаеми колеги,

Във връзка със съфинасиран от Европейската комисия проект на тема “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”, в рамките на Програма Правосъдие 2017, с продължителност от 3 септември 2018 г. до 2 септември 2020 г. между нотариалните камари на Италия, Унгария и България, по който партньор е и Международната съдийска асоциация, бихме искали да Ви информираме, че вторият от двата семинара с продължителност ден и половина, които ще се проведат в България, ще се състои на 27 и 28 април 2020 г. в хотел Арена ди Сердика в гр. София ( https://www.arenadiserdica.com/bg ).

Темите за обучение по проекта обхващат европейското право в сферата на семейното и наследственото право. Програма за събитието, което ще се проведе изцяло на английски език, можете да откриете в приложения файл. В рамките на събитието следва да вземат участие минимум 24 и максимум 48 съдии и нотариуси. В тази връзка, моля желаещите да заявят своето участие да изпратят попълнена регистрационната форма от приложения файл на e-mail: chamber@notary-chamber.bg. За повече информация: тел. 02/9809932

 

С уважение,

Гергана Франсис

Административен секретар на НК