Благодарствено писмо от Националното сдружение на общините в Република България

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание благодарствено писмо от г-жа Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), във връзка с участието на Председателя на Нотариалната камара- нот. Красимир Анадолиев и на заместник-председателя на Съвета на нотариусите - нот. Луиза Стоева, в 22-рата Национална среща на финансистите от общините, проведена между 16-18 май 2019 г.

С уважение,

Административен секретар на НК