Емилия Живкова Манчева (060)

Notary

Region: 
Пазарджик
Город: 
Пазарджик
Почтовый индекс: 
0
Дата на вписване: 
04 сен 1998 г.
Note: 
Починала на 16.04.2010 г. Архивът е предаден на съдия по вписванията Георги Николаев Джунев