Лидия Трифонова Бързева-Ангелова (009zam)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Плевен
Город: 
Плевен
Дата на вписване: 
24 июн 2018 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 24.06.2018 г. до 24.06.2020 г.
Анелия
Манева
Първовска

Notary

Region: 
Плевен
Город: 
Плевен
Address: 
ул. Ресен 15, ет. 2