Анелия Манева Първовска (009)

Notary

Region: 
Плевен
Город: 
Плевен
Почтовый индекс: 
5800
Address: 
ул. Ресен 15, ет. 2
Telephone: 
064/80 67 98
Дата на вписване: 
24 авг 1998 г.
Лидия
Трифонова
Бързева-Ангелова

Assistant Notary Replacement

Region: 
Плевен
Город: 
Плевен
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 24.06.2018 г. до 24.06.2020 г.