Яна Стефанова Лазарчовска (008zam)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Плевен
Город: 
Плевен
Дата на вписване: 
21 дек 2017 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 21.12.2017 г. до 21.12.2019 г.
Диана
Радева
Иванова

Notary

Region: 
Плевен
Город: 
Плевен
Address: 
ул. Цар Симеон 22В, ет. 1