25 октомври - Европейски ден на правосъдието

Уважаеми колеги,

 

На 25 октомври се отбелязва Европейския ден на правосъдието.Тази инициатива има за цел да приближи правосъдието до гражданите,да ги информира за техните права и да насърчи работата на Съвета на Европа и Европейската комисия в областта на правосъдието.

В Нотариалната камара бе получено писмо от председателя на CNUE, г-н Джанпаоло Маркос, с призив нотариусите в нашата страна да се включат в инициативата като организираме срещи и консултации с гражданите по наш избор в -“национални и/или регионални камари,в нотариални кантори,в училища, в конферентен център или в кафенета,организиране на безплатен телефонен номер, консултации чрез социалните медии и т.н.”

Нотариалната камара има опит в организирането на открити нотариални дни, всички нотариуси си спомняне как преди години хиляди граждани присъстваха на тези мероприятия.

Чудесен е фактът, че събитието съвпада с Деня на нотариуса - 24 октомври.

В контекста на тези събития ви приканвам да направим, както казва г-н Джанпаоло Маркос: “осезаема демонстрация”, че българските нотариуси, като част от нотариусите в Европа, са близко до проблемите на хората, че българският нотариус е надежден довереник, както на гражданите така и на държавата!

Колеги, за конкретната организация на мероприятията по места може да се обърнете към регионалните колегии и техните председатели.

 

 

Димитър Танев 

Председател на Съвета на Нотариусите