Среща между представители на Съвета на нотариусите и председателя на КЗЛД

                Уважаеми колеги,

                Информираме Ви, че днес, 11.05.2018 г., Димитър Танев, Меглена Цацарова, Адела Кац и Красимир Анадолиев проведоха среща с председателя на Комисията за защита на личните данни-Венцислав Караджов, за съгласуване работата на Съвета на нотариусите по изработване на правила по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

              В рамките на срещата бе депозиран списък с принципни въпроси, относно прилагането Регламент (ЕС) 2016/679. Представена бе и визията на Нотариалната камара относно юридическата и техническата част от правилата, регулиращи дейността на всеки отделен нотариус. На срещата единодушно бе приета тезата на Нотариалната камара, че основаната част от правилата за обработване на личните данни, а именно, тези касаещи упражняването на професионалната дейност, са уредени в законови и подзаконови нормативни актове, по които нотариусът всекидневно изпълнява задълженията си. Частта от правилата, регулираща отношението на нотариус извън упражняваната от него  удостоверителна дейност ( например отношение „нотариус-счетоводител“, „нотариус-Нотариална камара“ и др.), следва да се уредят като част от общите правила. Нотариалната камара е възложила на фирма „Стоун компютърс“ изработване на техническата част от правилата по защита на личните данни.

С уважение,

Административен секретар