Проект на ЗИД на ЗННД предвижда създаване на „Регистър на пълномощните“ към Министерство на правосъдието

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на официалната интернет страница на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с дата на откриване на консултациите  - 09.12.2019г. и дата на приключване  - 08.01.2020г.

За Ваше улеснение прилагаме и линк към законопроекта и документите към него:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4830

Законопроектът предвижда създаване на информационна система „Регистър на пълномощните“ към Министерство на правосъдието.

Този проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, е следствие от приета през 2015 година „Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020г.“

Съгласно законопроекта, „Регистърът на пълномощните“ ще „съдържа база данни, част от служебния архив на нотариуса“.

Проектът на нормативен акт, предвижда създаването на наредба по прилагането на закона, която да регламентира правото на достъп и субектите на достъп до т.н. „Национален регистър на пълномощните“ към Министерство на правосъдието.

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на РБ, за времето от мандат 2016-2019 год. и до момента, чрез негови представители многократно са присъствували на срещи във връзка с този проект за създаване на „Регистър на пълномощните“, депозирани са множество становища и сигнали до компетентните органи, с което остро се е възпротивявал относно готвените нормативни промени, които са в разрез с фактическото положение – към Нотариалната камара вече съществува информационна система на пълномощните, която функционира безупречно при извънредно високи нива на дигитална сигурност и защита. Регистър „Единство“ по чл. 28б от ЗННД, доказа и продължава да оправдава доверието на гражданите и бизнеса в Република България, осигурявайки безотказно високи нива на правна сигурност при извършване на нотариалните удостоверявания. Дублирането на подобен регистър, би било ненужно и нецелесъобразно. Ще внесе излишни затруднения на администрацията, предпоставяйки неоправдано разходване на финансов държавен ресурс, като ще понижи значително критериите и високите стандарти на сигурност в гражданския оборот, постигнати от Нотариалната камара през последните 10 години.

В срока за обществени консултации, Нотариалната камара на РБългария, ще внесе становище по законопроекта.

С уважение,

Нотариалната камара