Обнародван е текстът на ЗИД на ЗСПЗЗ

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че на стр. 2 в брой: 42 от 22.05.2018 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

За Ваше улеснение, предлагаме ЛИНК към бр. 42/22.05.2018 г. на Държавен вестник.

 

Нотариална камара на Република България