На 23.01.2020 г. се проведе работна среща между представители на Съвета на нотариусите и Висшия адвокатски съвет.

Уважаеми дами и господа,

На 23 януари 2020 г. в залата на Висшия адвокатски съвет се проведе среща между представители на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България и Висшия адвокатски съвет.

На срещата бяха обсъдени актуални въпроси, касаещи дейността на нотариусите и адвокатите.

От двете страни бе споделено мнението, че Нотариалната камара и Висшият адвокатски съвет ще провеждат регулярни срещи и за в бъдеще, в които срещи да се обсъждат възникнали въпроси, касаещи двете правни професии.

 

Нотариална камара