Двустранна среща с представители на Висшия Съвет на френския нотариат - 04.10.2019 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 04.10.2019 г., в административния офис на Нотариалната камара на Република България се проведе двустранна среща с представители на Висшия Съвет на френския нотариат. В рамките на форума бе преподписан двустранен договор за сътрудничество между двата нотариата. В дискусионната част бяха обсъдени актуални теми като мерките по защита на личните данни, цифровизацията в нотариалното производство, нотариалните компетенции др.

Заместник-председателите на Съвета на нотариусите – г-жа Меглена Цацарова и г-жа Адела Кац, представиха аспектите на практическото приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни в нотариалното производство, както и на новия Кодекс за поведение при обработване на лични данни от нотариусите и Нотариалната камара на Република България, във формат на кратък коментари. Нотариус Валери Велин, отговорник за българо-френското сътрудничество към Висшия съвет на френския нотариат, представи лекция на тема „Прехвърляне на правомощия нотариуси-магистрати“. В рамките на форума, лекция на тема „Цифрово архивиране и неговата еволюция“ предложи и г-н Франсоа-Хавиер Бари, заместник-генерален директор на ADSN. „Мерки в СНЕС (CNUE) по защита на данните“ бе лекцията на г-н Пиер-Люк Вервандие, ръководител на европейските проекти към Висшия съвет на френския нотариат.

Предлагаме на вниманието Ви снимки от събитието:

 

С уважение,

Административен секретар