Емилия Живкова Манчева (060)

Notary

Region: 
Пазарджик
Ville: 
Пазарджик
Code postal: 
0
Дата на вписване: 
04 sep 1998 г.
Note: 
Починала на 16.04.2010 г. Архивът е предаден на съдия по вписванията Георги Николаев Джунев