Нина Генова Добчева-Калчева (036)

Notary

Region: 
Пловдив
Ville: 
Пловдив
Code postal: 
4000
Address: 
бул. Шести септември 169, ет. 3, ап. 21
Telephone: 
032/624 272
Дата на вписване: 
27 aoû 1998 г.
Елионора
Кирчева
Узунова

Assistant Notary Replacement

Region: 
Пловдив
Ville: 
Пловдив
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 23.05.2019 г. до 23.05.2021 г.