Елионора Кирчева Узунова (036)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Пловдив
Ville: 
Пловдив
Дата на вписване: 
23 mai 2019 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 23.05.2019 г. до 23.05.2021 г.
Нина
Генова
Добчева-Калчева

Notary

Region: 
Пловдив
Ville: 
Пловдив
Address: 
бул. Шести септември 169, ет. 3, ап. 21