Иво Иванов Болоджев (034)

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Дата на вписване: 
17 Feb 2018 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 17.02.2018 г. до 17.02.2020 г.
Анушка
Стоянова
Златанова-Илчева

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Address: 
ул. Милин Камък 21, ет. 1