Теодора Димчева Вуцова (033)

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Code postal: 
1113
Address: 
бул. Драган Цанков № 36 в сградата на СТЦ „Интерпред”, офис 102 А
Telephone: 
971 58 15
Fax: 
971 58 16
Дата на вписване: 
27 aoû 1998 г.
Славея
Георгиева
Маркова-Кирилова

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 19.12.2018 г. до 19.12.2020 г.