Тихомир Митков Генчев (030zm)

Assistant Notary Replacement

Region: 
София
Ville: 
София
Дата на вписване: 
30 mai 2018 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 30.05.2018 г. до 30.05.2020 г.
Цветанка
Петкова
Симеонова-Николова

Notary

Region: 
София
Ville: 
София
Address: 
ул. Владайска 8