Десислава Кирилова Александрова (006zam)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Враца
Ville: 
Враца
Дата на вписване: 
07 jan 2018 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 07.01.2018 г. до 07.01.2020 г.
Снежана
Димитрова
Петкова

Notary

Region: 
Враца
Ville: 
Враца
Address: 
ул. Христо Ботев 19 A, ет.1