Решение на ВАС за встъпителната вноска към нотариалната камара

Върховният административен съд, петчленен състав с Определение № 10618 от 16.10.2008 г. ОСТАВЯ В СИЛА определението от 18.06.2008 година по адм.дело № 2939/2008 година на Върховния административен съд, трето отделение, а именно: оставя без разглеждане подадената от Мминистъра на правосъдието Миглена Тачева жалба срещу решение на Общото събрание на Нотариалната камара за определяне размера на задължителната встъпителна вноска на нотариусите към Нотариалната камара на 10 000 лева. Прекратява производството по адм. дело № 2939/08 г. по описа на Върховен административен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на петчленния състав на Върховния административен съд е окончателно.