Работна среща между БТПП и Нотариалната камара

На 04.09.2019 г. в сградата на БТПП се проведе работна среща между Председателя на УС на БТПП - г-н Цветан Симеонов и  нотариус Красимир Анадолиев - председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България. На срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие във връзка с предстоящи промени в законодателството, които засягат бизнеса, търговската и нотариалната дейност, с цел създаване на по - висока степен на сигурност в гражданския оборот, а оттам и по благоприятна среда за инвестиране.

БТПП даде висока оценка за работата на Нотариалната камара, която се стреми да гарантира сигурността при сделките, както и на мерките за предотвратяването на явлението „кражби на фирми“.

Констатира се, че достъпът на нотариусите до централизираните бази данни е внесло  по-висока степен на сигурност в икономическия оборот. Коментиран беше въпроса, свързан със сделките с търговски предприятия, както и въпроси, свързани с представителството на търговски дружества, което е голямо значение за членовете на БТПП.

Г-н Цветан Симеонов отбеляза, че с оглед  последните промени в Търговския закон, с които се допусна възможността документите, представяни за промяна на обстоятелства подлежащи на вписване в търговския регистър, да се заверяват нотариално, се даде  още една гаранция за сигурността на търговците. Както и че наред с това самите търговци могат да избират  да се възползват или не от тази възможност, чрез промяна в устава на търговското дружество.

Срещата приключи с пожелания от двете страни за ползотворна и успешна дейност.