Преподписване на споразумение за сътрудничество между Висшия съвет на Френския нотариат и Нотариалната камара на Република България - 04.10.2019 г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 04.10.2019 г., в административния офис на Нотариалната камара в град София, ще се проведе двустранна среща между представители на Висшия съвет на Френския нотариат и Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България.

В рамките на срещата, ще бъде преподписано споразумението за сътрудничество между Висшия съвет на Френския нотариат и Нотариалната камара на Република България.

Форумът ще бъде съпровождан от традиционна презентация – дискусия на теми: „Нотариални архиви и регистри”, „Актове подлежащи на вписване.“, „Съдебна практика“ и „Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

С уважение,

Административен секретар

Нотариална камара