Министърът на правосъдието насрочи конкурс за нотариуси със Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г.

Уважаеми дами и господа,

Със Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. министърът на правосъдието насрочи конкурс за нотариуси за заемане на общо 52 места за нотариуси в страната, от които 42 – вакантни и 10 новооткрити. 

Документите по чл. 11 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за участие в конкурса се подават с писмено заявление до министъра на правосъдието - по образец съгласно приложението, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1, в едномесечен срок от датата на обнародване на Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. в „Държавен вестник“. Писменият изпит за конкурса ще се проведе на 9 юли 2023 г., а до устния ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по-малко от добър (4). 

Със Заповед № СД-05-2/10.01.2023 г. и заявлението за участие в конкурса можете да се запознаете  тук и тук . 

 

С уважение,

Административен секретар