Албена Щилянова Наумова (002)

Notary

Region: 
Sofiya
City: 
Sofiya
Post Code: 
1000
Address: 
ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
Telephone: 
981 40 88
Дата на вписване: 
24 Aug 1998 г.
Анна
Щилиянова
Бояджиева

Notary Assistant

Region: 
Sofiya
City: 
Sofiya
Note: 
без право на заместване