Анита Павлова Стоянкина (001)

Assistant Notary Replacement

Region: 
Plovdiv
City: 
Plovdiv
Дата на вписване: 
29 May 2019 г.
Note: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 29.05.2019 г. до 29.05.2021 г.
Светлана
Ганчева
Кирилова

Notary

Region: 
Plovdiv
City: 
Plovdiv
Address: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1