130 години Търновска конституция

На 16 април 2009 г. в салона на Съюза на юристите в България се проведе Тържествено събрание по случай 130 годишнината от Търновската конституция и бе отбелязан Деня на Конституцията и Деня на юриста.

На събранието присъстваха Председателят на 40-то Народно събрание, г-н Георги Пирински, Министърът на правосъдието г-жа Миглена Тачева, Омбудсмана на България, г-н Гиньо Ганев, Председателят на Софийския административен съд, г-н Лозан Панов, Председателят на ВАС, г-жа Даниела Доковска, едни от най-големите имена на българската юридическа мисъл и журналисти от водещите български медии, По повод 16 април – Деня на Конституцията и юриста с почетен плакет бяха наградени видните наши юристи:

o Миглена Тачева – Министър на правосъдието o Бойка Попова – Върховен касационен съд o Александър Еленков- Върховен административен съд o Пламен Стоилов - Висш съдебен съвет o Петър Раймундов – Върховна касационна прокуратура o Димитър Танев – Председател на Нотариалната камара на Република България o Сашо Пенов – Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Юридически факултет o Румен Гарчев – член на Изпълнителното бюро o Славян Барутчииски – 60 г., Национален съюз на юрисконсултите o Катя Димитрова – Враца- НАМ

Наградени бяха и журналисти, отразили през изминалата година по най-правилния, безпристрастен и точен начин проблемите и успехите в съдебната система.