“Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN"

Уважаеми колеги,

На 25 и 26 октомври 2019 г., в Пловдив се проведе първият семинар по съфинасиран от Европейската комисия проект на тема “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”, част от съвместен проект между нотариалните камари на България, Италия и Унгария, по който партньор е и Международната съдийска асоциация. При откриването, участниците бяха поздравени с кратко слово от заместник-председателя на Съвета на нотариусите – нот. Адела Кац, и от г-жа Брунела Кариеро (Италия) – научен координатор на проекта.

В двудневния семинар взеха участие над 30 нотариуси и над 10 съдии, а своите лекции и презентации изнесоха нотариуси и съдии от Италия и Унгария, в които бяха разгледани регламенти №650/2012 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство, №1103/2016 за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и №1104/16 за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства.

Нотариална камара на Република