Участие на председателя на Съвета на нотариусите в заседание на Комисията по земеделието и храните

               Уважаеми дами и господа,

              Информираме Ви, че на 14.06.2018 г. се проведе заседание на Комисията по земеделието и храните към 44-тото Народно събрание. В рамките на дневния ред министърът на земеделието е докладвал прилагането на последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара- г-н Димитър Танев,  взе участие в заседанието на Комисията и активно се включи в дискусиите, излагайки позицията на Камарата във връзка с най-новите изменения в ЗСПЗЗ. По голямата част от конструктивните предложения бяха гласувани и приети от Комисията, като бе изразена готовност за взаимно сътрудничество относно бъдещи нормативни изменения във визираната правна сфера.

                Визията на Нотариалната камара относно необходимите последващи изменения в ЗСПЗЗ бе аргументирана и в офицално депозираното становище на Камарата по разглеждания нормативен акт пред Комисията по правините въпроси и Комисията по земеделието и храните. 

            

              С уважение,

              Административен секретар