Съфинасиран от ЕК проект на тема “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”

    Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви предоставим информация във връзка със съфинасиран от Европейската комисия проект на тема “Обучение по правото на ЕС на английски език: комбинирано и интегрирано съдържание и езиково обучение за европейски нотариуси и съдии – EulawInEN”, в рамките на Програма Правосъдие 2017, с продължителност от 3 септември 2018 г. до 2 септември 2020 г. между нотариалните камари на Италия, Унгария и България, по който партньор е и Международната съдийска асоциация.

Първият от двата семинара с продължителност ден и половина, които ще се проведат в България, ще се състои на 25 и 26 октомври 2019 г. в Гранд Хотел Пловдив.

Темите за обучение по проекта обхващат европейското право в сферата на семейното и наследственото право. Част от обучените в първата фаза на проекта лектори, ще бъдат обучаващи на семинара, като съгласно изискванията на Европейската комисия, обучението ще се проведе изцяло на английски език. В рамките на събитието следва да вземат участие минимум 24 и максимум 48 съдии и нотариуси. В тази връзка, моля желаещите да кандидатстват или да получат допълнителна информация нотариуси да се свържат с Нотариалната камара на Република България, тел. +359 2 9809932, e-mail: chamber@notary-chamber.bg.

Уточнявам, че формата на семинара, съобразно изискванията на ЕК, е в него да участват минимум 12 нотариуси, като съгласно одобрения от ЕС договор за финансиране на проекта, участниците следва да разчитат на собствените си езикови познания и не се предвижда осигуряването на симултанен превод.

 

С уважение,

Гергана Франсис

Административен секретар на НК