Съобщение до всички колеги

Уважаеми колеги,

Моля да сигнализирате Съвета на нотариусите или Председателите на регионалните колегии за проблеми по места в Службите по вписванията. Съветът на нотариусите има уверението на зам- директора на Агенцията по вписванията Даниела Митева, че ще бъдат направени необходимите стъпки за разрешаване на възникнали проблеми в текущата работа, навсякъде в страната, така както бе сторено на срещата между нотариуси и служители по вписванията към АП в град Пловдив.

Димитър ТаневПредседател на Съвета на Нотариалната камара