Семинар в Брюксел на тема „Противодействие срещу изпирането на пари"

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 7 февруари 2020 г. в Брюксел ще се проведе семинар с тема: „Противодействие срещу изпирането на пари: ролята на европейския нотариат в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма“. Семинарът се организира от белгийския нотариат. Езиците на семинара ще бъдат френски и холандски, а крайното записване е до 7 януари 2020 г.

Вижте дневния ред тук:

Петък, 7 февруари 2020 г.

08.45-09.10 Прием

09.10- 09.20 Представяне на програмата и дневния ред

09.20-9.30 Представяне на CNUE III -проект за обучение

09.30 - 11.15 Национални и международни правни рамки

1. Наказателни мерки (напр. Типология на съвременните техники)

2. Превантивни мерки

3. Мнения на френските и холандските нотариуси

11.15 - 11.30 Кафе пауза

11.30 - 13.00 Задължения за надзор

1. Напомняне на общи цели и принципи

2. Идентифициране на бенефициенти

3. Произход на средствата

4. Мнения на френските и холандските нотариуси

13.00 - 14.00 Обяд

14.00 - 15.00 Декларация за подозрения във връзка със Звеното за финансово разузнаване

1. Принципи

2. Роля и функциониране на ЗФР

15.00 - 15.30 упражнения за синтез (практически случаи)

1. Дефиниране и обсъждане с експерти

2. Мнения на френските и холандските нотариуси

15.30 - 15.45 Кафе пауза

15.45 - 16.30 Типология на индикациите, пораждащи подозрение във връзка с областите на дейност на нотариусите

16.30 - 17.00 Механизми за сътрудничество

17.00-17.30 Заключения

За да получите повече информация относно семинара, както и за да се запишете, може да отправите запитване на адрес: cinb-irbn@fednot.be преди изтичане на крайния срок. Ако имате нужда от допълнително съдействие, моля, свържете се с администрацията на Нотариалната камара.

Нотариална камара