Решения, взети в рамките на Общо събрание на НК, провело се на 23.02.2019 г.

Уважаеми колеги,

             На 23 февруари 2019 г., в Зала "Витоша" на Интер Експо Център, се проведе редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България.

Съгласно точките от Дневния ред, Общото събрание на НК взе следните решения:

1.    ОС прие докладите на органите на Нотариалната камара за 2018 г.;

2.    След провелия се избор за членове и председатели на органите на Нотариалната камара на РБ, Общото събрание избра:

Основни членове на Съвета на нотариусите:

Красимир Анадолиев – Председател на СН – РС София

-          Меглена Цацарова – РС Пловдив;

-          Адела Кац – РС Пловдив;

-          Луиза Стоева – РС Дупница;

-          Светла Бошнакова – РС Враца;

-          Антони Гетов – РС София;

-          Лидия Камулджиева – РС Пловдив;

-          Петко Кънчевски – РС Велико Търново;

-          Денчо Денчев – РС Велико Търново;

-         Мария Бакърджиева – РС Несебър;

-         Обретен Обретенов – РС Балчик.

Резервни членове на Съвета на нотариусите:

-          Поелина Тихова – РС София;

-          Енчо Енчев – РС София;

-          Виктория Дякова – РС Варна;

-          Гергана Недина – РС Поморие.

 

Членове на Контролния съвет при НК

Светлозар Йорданов – Председател – РС Пловдив

-          Камен Каменов – РС София;

-          Йордан Павлов – РС Каварна;

-          Радка Богданова-Банчева – РС Стара Загора;

-          Андриян Балчев – РС София.

 

Членове на Дисциплинарната комисия при Нотариалната камара:

Димитър Танев – Председател – РС София

-          Светлана Резашка-Запрянова – РС Пловдив;

-          Златко Нотев – РС Силистра;

-          Сотир Димов – РС-Пловдив;

-          Станислав Филипов – РС София;

-          Маргарита Илиева – РС Стара Загора;

-          Снежана Колевичина – РС Разлог;

-          Весела Ивчева – РС София;

-          Диана Танева – РС София;

-          Красимир Петков – РС Поморие;

-          Неделка Хаджиставрева-Стойкова – РС Пловдив;

-          Валерия Тодорова – РС Монтана;

-          Катя Мирчева – РС Плевен;

-          Гергана Йончева – РС Първомай;

-          Веселина Кирилова – РС Средец.

3.    Общото събрание на НК реши да бъде запазен размерът на застрахователната сума по чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, както и размерът на встъпителната, годишна и допълнителна вноска за нотариуси;

4.    Общото събрание прие Бюджет на Нотариалната камара за 2019 г.

 

       С уважение,

       Административен секретар на НК