Размер на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2009г.

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008г., в сила от 01.01.2009г.) и предоставените по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ правомощия на общинския съвет да определя с наредба размера на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в границите, посочени в чл. 47 от същия закон, предоставяме на Вашето внимание във формата на таблица информация от 162 общини за определените от общинските съвети размери на данъка при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2009г., както и банковите сметки на общините. За останалите 102 общини информацията ще бъде публикувана след нейното предоставяне от Националното сдружение на общините в Р България. Таблицата можете да изтеглите ТУК.