Първо заседание на Борда на директорите на СНЕС за 2019 г.

На 16 януари 2019 г. в сградата на Висшия съвет на Френския нотариат се проведе първото заседание на Борда на директорите  на  Съвета на нотариатите на Европейския съюз (СНЕС) за новата легислатура, на което г-н Пиер-Люк Вожел, нотариус в Сен Мало, официално встъпи в длъжност като председател на СНЕС. Мандатът на г-н Вожел е една година и той наследява на този пост своя германския колега, г-н Мариус Колер.

За нас е огромна чест, че Председателят на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, нотариус Димитър Танев, е избран за член на Борда на директорите на СНЕС, управителен орган на организацията, състоящ се от председателя, зам.-председателя на СНЕС и петима членове, на които представителите на 22-те държави от организацията са гласували доверие да ги представляват и да защитават интересите на нотариусите в Европа.

Нотариус Димитър Танев предложи да се направи анализ на съществуващите правни процедури на отделните държави-членове на СНЕС, при които нотариусите използват информационни системи. Целта на  този анализ е да се заимстват полезния опит, като отделните нотариати да ползват добрите практики на своите колеги, с цел развитие и увеличаване на нотариалните компетентности.

Съветът на нотариатите на Европейския съюз е организация представляваща повече от 40 хиляди нотариуси в Европа.

Френското председателство, преди всичко, ще се възползва от този ключов политически момент да представи конкретни политически предложения за подобряване на европейското законодателство, за да улесни живота на гражданите, семействата и бизнеса, които са изправени пред различни правни ситуации с трансграничен елемент. Всички 22 държави-членовe на СНЕС ще бъдат поканени да подкрепят направените предложения. През юли 2019 г. за първи път организацията ще публикува проучване на цените на недвижимите имоти в няколко големи европейски града. През ноември 2019 г. в Брюксел ще се проведе голямо изложение за исторически автентични актове и използването на нови технологии в нотариалните кантори

Нотариална камара