Пролетен семинар с нотариуси от страната, Русия и Германия

На 28 – 29 март 2009 година в хотел „Самоков”, Боровец ще се проведе пролетния семинар с нотариуси от страната, Русия и Германия.

На семинара ще се разискват следните теми : „Европейският автентичен акт”, „Европейско частно дружество”, „Информационна система между нотариусите и регистър на пълномощните” и „Установяване на наследствено правоприемство в Русия и участието на нотариуса в този процес”.

Ще участват лектори от България, Русия и Германия.

Семинарът ще започне на 28 март 2009 година от 10.00 часа в зала „България” на хотел „Самоков”.

Краен срок за заявяване на участие – 16 март 2009 година.

Условията по настаняване в хотел „Самоков” и „Рила”, Боровец можете да видите ТУК.