Проект на Кодекс за поведение при обработване на лични данни от нотариусите и Нотариалната камара на Република България

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Проект на Кодекс за поведение при обработване на лични данни от нотариусите и Нотариалната камара на Република България с подробно нанесени корекции, съгласно направени от Комисията за личните данни рецензии, беше депозиран в Комисията на 31.10.2018 г.

Предстои разглеждане на предложения от Нотариалната камара документ от страна на Комисията за защита на личните данни.

Ще Ви държим информирани във връзка с развитието на този въпрос.

 

С уважение,

Административен секретар