Препоръки на Съвета на нотариусите за предприемане на превантивни мерки във връзка с разпространението на СOVID-19

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и съобразно Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Съветът на нотариусите препоръча на Председателите на Регионални нотариални колегии да бъдат отменени всички организирани събития на Регионалните нотариални колегии: Общи събрания, семинари, обучения и др., насрочени до края на месец март 2020 г., както и да бъдат следени инструкциите и заповедите от страна на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването и от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса на национално и местно ниво, като планирането на бъдещи мероприятия бъде съобразено с тях.

С цел опазване на здравето и безопасността на посетителите и работещите в нотариалните кантори, Съветът на нотариусите препоръчва  вътрешната организация на работа в нотариалните кантори да бъде съобразена с текущата обстановка, чрез предприемането на мерки с цел намаляване на риска от заразяване, като например: извършването на  редовна дезинфекция на работните помещения и повърхности; достъп до средства за лична хигиена и дезинфекция за служителите; достъп до средства за дезинфекция на посетителите в нотариалните кантори; недопускане съсредоточаването на повече хора в помещенията за обслужване на клиентите.

Препоръките на Съвета на нотариусите са в съответствие с указанията на Световната здравна организация за подготовка на работното място за COVID-19 (с които указания можете да се запознаете на следния ЛИНК), с цел превенция на заболяването, намаляване на риска от възникване на нови случаи на заразяване и разпространение на  коронавирусна инфекция.

 

С уважение,

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариалната камара на Република България