Опростяване движението на определени официални документи в Европейския съюз

Уважаеми дами и господа, 

Бихме искали да Ви информираме, че от 16 февруари 2019 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Целта на Регламента е да се намалят бюрокрацията и разходите за гражданите, когато представят пред органите на държава от Европейския съюз официален документ, издаден от органите на друга държава от ЕС. С него се въвеждат и незадължителни многоезични стандартни удостоверения, изготвени на всички езици на ЕС. 

Официалния превод на български език на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година, може да намерите тук.

 

Нотариална камара на Република България