Онлайн семинар на тема „Ролята на нотариусите в достъпа до правосъдие за лицата с увреждания“ - 17 март 2021 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че в рамките на Европейския проект JUST4ALL, Съветът на нотариатите на ЕС  (CNUE) и Международният съюз на нотариусите (UINL), заедно с Фондацията на испанската национална организация за слепите и Mадридският университет Карлос III организират обучителен семинар, насочен специално към нотариусите на ЕС, който ще се проведе на 17 март от 17:00 ч. до 19.00 ч. на тема „Ролята на нотариусите в достъпа до правосъдие за лицата с увреждания“. Европейският проект JUST4ALL, съфинансиран от Програмата за правосъдие на Европейския съюз (2014-2020), има за цел да подобри достъпа до правосъдие за хората с увреждания и по този начин да допринесе за ефективното прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и разпоредбите на Европейския съюз относно уврежданията.

Предвидените работни езици на уебинара са английски и испански, като линкът за регистрация е: https://forms.gle/kpFDECzBdk3UJu868 .

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

Приветствени слова и въведение

∙ Адам Тот, председател на Съвета на нотариатите на ЕС  (CNUE)

 

Панел I

Международната и европейската правна рамка за уврежданията

 

Панел II

Гаранция за достъп до правосъдие за хората с увреждания при упражняване на нотариална професия в Европа

 

Панел III

Добри практики / Съдебна практика

 

Заключителни бележки и заключение

∙ Рафаел де Асис

∙ Кристина Ноеми Армела, президент на Международния съюз на нотариусите (UINL)

 

Оставаме на разположение за повече информация и съдействие за регистрацията!

 

Нотариална камара на Република България