Нотариалната камара придоби изцяло и безусловно от фирмата „Сиела софт енд паблишинг” АД правата върху програмния продукт „Нота Регистър 2008”. Наименованието на продукта вече е „Нотариус Футурум”.

Уважаеми колеги,Нотариалната камара придоби изцяло и безусловно от фирмата „Сиела софт енд паблишинг” АД правата върху програмния продукт „Нота Регистър 2008”. Наименованието на продукта вече е „Нотариус Футурум”.

Подробности относно придобиването на правата, следващите технически действия и задачи на Нотариалната камара, както и указания относно правно-техническите ни задължения към информационната система „Единство” ще получите в адресирано лично до всеки от Вас писмо.  Моля желаещите да ползват продукта „Нотариус Футурум” (ако искате може „галено” да го наречем  „Нота Футурум”) да се обадят в Нотариалната камара  по телефон или да изпратят съобщение по e-mail. Предимство ще се дава, по разбираеми причини, на колегите, които нямат изобщо електронен регистър Продуктът се предоставя безплатно. Безплатна (сега и занапред) ще бъде и техническата поддръжка по телефон, както и отстраняването на евентуални грешки (bugs) при функционирането на продукта, съобразяването с измененията в операционните системи или „MS Office”, които се отразяват върху функционирането на продукта и доработките, свързани с промени в законодателството, които изменят предварително заложени параметри в продукта, напр. размер на такси, ДДС и т.н. Пътните разноски се поемат от Нотариалната камара. Техническото инсталиране на място е безплатно за 1 астрономически час (обикновено са необходими от 1 до 3 часа). Над 1 час се доплаща от съответния колега в размер 40 лв/час, поради факта, че се съобразяваме с предвидените средства от бюджета, гласувани на Общо събрание.

            Димитър Танев            Председател на Съвета на нотариусите