Нотариален университет (NOTALAB), Франция, 25-27 март 2019 г.

Уважаеми дами и господа, 

Висшият съвет на френския нотариат организира тази година свой нотариален университет, NOTALAB, в Opio-en-Provence (департамент Alpes-Maritimes).

Курсовете за чуждестранни делегации ще се проведат от понеделник, 25 март 2019 г., до сряда, 27 март 2019 г. Модулите ще имат за цел да представят в основни линии френската нотариална практика, както и правните теми, които представляват интерес за нотариусите. Няма изискване участниците да владеят френски език. Ще бъдат приветствани, като част от това обучение, петима български нотариуси, чиито регистрационни такси и настаняване (нощувки от 24 до 28 март) ще бъдат поети от Висшия съвет на френския нотариат. Участниците следва да поемат транспортните си разходи. За да се улесни достъпът до резервираните хотели, от неделя, 24 март, ще бъдат организирани трансфери. 

Молим тези от вас, които желаят да вземат участие в нотариалния университет, да заявят това писмено на електронния адрес на Нотариалната камара или по телефона в срок до 11.03.2019 г.  

Нотариална камара на Република България