Кръгла маса по проблеми на имотния регистър в България

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви за провеждането на Кръгла маса по проблеми на имотния регистър в България и необходимостта от законодателни промени, която ще се състои на 06.07.2018 г. (9:30 ч.) в сградата на Съюза на юристите в България на ул. Пиротска № 7.

Обявената от организаторите цел за провеждане на събитието е подобряването на правната сигурност при извършване на сделките с недвижими имоти. Форумът се организира от Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Съюзът на юристите в България, Нотариалната камара и Българската асоциация на съдиите. 

Ще се дискутират следните въпроси:

  • Създаване на имотен регистър, проблеми;
  • Създаване на имотни партиди (досиета) – чл. 64, ал. 3 от ЗКИР;
  • Въвеждане на електронно вписване, като факултативна възможност за защита на гражданите;
  • Кадастрална карта и използването й при създаване на имотния регистър;
  • Необходими промени в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове.

Участие в кръглата маса ще вземат водещи експерти на съорганизаторите и на други държавни органи и неправителствени организации.

С уважение,

Административен секретар