Информационна система "Единство". Изменения в Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с измененията в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Уважаеми колеги, Информационната система "Единство" е вече законов факт. За информация виж ДВ, бр. 42.              

Изменение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори